Mediation


Hogenkamp tracht conflicten op te lossen door middel van mediation. Bemiddeling blijkt vaak succesvol op de volgende terreinen:
Naast mediation in Personen- en Familierecht biedt ons kantoor ook mediation & coaching op andere rechtsgebieden en bij niet-juridische conflicten.


Vooral in echtscheidingskwesties treedt Hogenkamp Advocaten veelvuldig voor beide echtgenoten gezamenlijk op. Er wordt dan niet alleen een adviserende, maar ook bemiddelende rol vervuld. In goed overleg gemaakte afspraken over de kinderen, alimentatie, pensioenen, boedelscheiding en/of de echtelijke woning worden vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. De procedure voor de rechtbank kan in dat geval geheel schriftelijk worden afgedaan.