Incasso


Indien uw debiteuren weigeren te betalen, neem dan contact op met de incassospecialisten van Hogenkamp.

Onbetaalde rekeningen

De helft van het Nederlandse bedrijfsleven kampt met liquiditeitsproblemen door openstaande vorderingen. U blijft maandenlang herinneringen sturen en bellen, maar desondanks worden de facturen nog steeds niet voldaan. Dat vraagt om maatregelen. Hogenkamp heeft ruime ervaring met innen van onbetaalde nota’s. Onze afdeling incasso levert maatwerk en komt, afhankelijk van de wens van de klant en de beoogde effectiviteit, tot een afgestemde aanpak van wanbetalers. Hogenkamp schrijft de strenge sommatiebrieven, bewaakt de termijnen en gaat onverbiddelijk over tot beslaglegging of faillissementsaanvraag indien uw debiteur niet tijdig over de brug komt.

Werkwijze

De werkwijze is over het algemeen als volgt:
  1. U levert bij ons de vordering in (de openstaande facturen) met daarbij de gegevens van uw debiteur. U ontvangt van ons een bevestiging van opdracht.
  2. Uw debiteur wordt door ons schriftelijk verzocht dan wel gesommeerd te betalen.
  3. De debiteur wordt vervolgens intensief telefonisch en schriftelijk benaderd indien na de eerste brief geen betaling heeft plaatsgevonden.
  4. Indien de debiteur niet reageert zal deze in overleg met u worden gedagvaard, mogelijk gecombineerd met een beslaglegging.
  5. Zodra het vonnis van de rechtbank binnen is, wordt deze geëxecuteerd.
  6. In plaats van een dagvaardingsprocedure kan ook worden gekozen voor het indienen van een faillissementsaanvraag. Dit gaat in overleg met de medewerkers van de afdeling incasso.